Menu Sluiten

Privacy Statement

Beheer van persoons- en of bedrijfsgegevens

In bepaalde gevallen zal het nodig zijn dat u persoons- en of bedrijfsgegevens moet verstrekken om u beter van dienst te kunnen zijn. Zo kunnen bezoekers van deze site informatie opvragen, zich inschrijven, zich aanmelden  of verzoeken om telefonisch, per e-mail of per brief contact met hen op te nemen. Latin Dance Bootcamps verzameld alleen persoonlijke- en bedrijfs informatie die bewust en op vrijwillige basis door bezoekers van onze site wordt verstrekt.

Tekstbestanden (Coockies)

Om het bezoek aan de site zo efficiënt mogelijk te laten verlopen wordt het internetverkeer van bezoekers vastgelegd door middel van van kleine tekstbestanden, zgn. “cookies” .Deze cookies worden door onze site naar uw webbrowser verzonden en uw browser slaat de cookcies op.

De meeste websites maken standaard gebruik van cookies, en de meeste browsers bieden tegenwoordig de mogelijkheid om het ontvangen van coockies uit te sluiten, door de browser dienovereenkomstig in te stellen. Het uitsluiten van cookies kan de toegang tot delen de website blokkeren.

Gebruik en Beheer van informatie

Informatie die via onze site aan ons wordt verstrekt wordt uitsluitend gebruikt voor het doel dat de betrokkene ermee beoogt. Ons privacybeleid staat niet toe, dat persoonlijke – en/of bedrijfsinformatie aan derden wordt verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht is, door een justitiële autoriteit wordt verlangd of nadrukkelijk wordt verzocht door de bezoeker van onze site of dat laatstgenoemde ermee instemt op ons verzoek.

Wij treffen dan ook alle voorzorgsmaatregelen die redelijkerwijs van ons mag worden verwacht om uw informatie te beschermen gedurende de tijd dat wij erover beschikken en doen er alles aan om bezoekers van onze site een veilige en gebruiksvriendelijke tijd te garanderen.

Bezoekers van onze site die persoons- en/of bedrijfsinformatie voor informatieve doeleinden hebben verstrekt kunnen te allen tijde een verzoek doen (per brief, of e-mail) om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te doen verwijderen uit onze administratie. Latin Dance Bootcamps zal zonder voorwaarden aan dit verzoek tegemoet komen, tenzij wettelijke maatregelen en/of justitiële autoriteiten anders van ons verlangen. Dit geldt niet voor informatie (zoals contactgegevens) die in het kader van een overeenkomst (zoals proeflessen tegen gereduceerd tarief of gratis proeflessen/workshops) worden verstrekt. Op het doen wijzigen of verwijderen van deze gegevens zijn de algemene voorwaarden van toepassing.